You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Zoetis Polska

Paste this code into your website: Customize

Zoetis Polska

Dzięki aplikacji mobilnej lekarze weterynarii zyskują:

· Szybki dostęp do bieżących ofert.

· Pełnego kompednium leków i rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych Zoetis (wszystkie gatunki zwierząt).

· Wszystkich Charakterystyk Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Zoetis.

· Łatwy kontakt z przedstawicielami Firmy.

· Informacje na temat wydarzeń w kalendarzu lekarsko-weterynaryjnym organizowanych lub powstających przy współudziale Zoetis.

· Aplikacja dostępna jest na smartfony, oraz tablety i jest kompatybilna z serwisem Akademia Zoetis.


Bądź na bieżąco!
Aplikacja jest w pełni darmowa.


Official Zoetis Poland mobile app for veterinary professionals.

Useful app includes:
· Quick access to current offers and discounts.

· Complete compendium of Zoetis portfolio (all animals species).

· All SPCs available through Zoetis app.

· Easy way to contact sales representatives.

· Up to date news regarding vet events hosted or co-hosted by Zoetis.

· App is available for mobile phones, tablets and it’s compatible with Akademia Zoetis learning site.


Comprehensive and completely free tool in your hand!
Developer
Zoetis Polska SP Z O O