You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

uPaid Wallet

Paste this code into your website: Customize

uPaid Wallet

uPaid Wallet
-rethink wallet

In the application uPaid Wallet you can:

- accept Masterpass payments, also via touch/face ID!
- manage payment cards
- store: documents, loyalty cards and receipts
- transfer money from card to card using phone number of your friends

Payment - how does it work?
You approve transactions by the mPIN code. By registering in Masterpass you participate in various promotions and you can be sure that your data is secure (PCI DSS complied).

Link to uPaid Wallet profile: upaidwallet.pl.
About Masterpass: masterpass.pl.

*********

uPaid Wallet
- rethink wallet

W aplikacji uPaid Wallet:

- akceptujesz płatności Masterpass
- zarządzasz kartami płatniczymi i profilem uPaid Wallet
- przechowujesz paragony, dokumenty i karty lojalnościowe
- przelewasz pieniądze z karty na kartę, na numer telefonu swoich znajomych.

Płatności – jak to działa?
Transakcje zatwierdzasz kodem mPIN. Dzięki rejestracji w Masterpass uczestniczysz w licznych promocjach i masz pewność, że Twoje dane są bezpieczne (Gwarant bezpieczeństwa PCI DSS).

Link do profilu uPaid Wallet: upaidwallet.pl.
Więcej informacji o systemie: masterpass.pl.
Features
Developer
uPaid Sp. z o.o.