You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

This Days

Paste this code into your website: Customize

This Days

This is app for womans - literally. We created her for our wifes, sisters, mothers - all of our ladies bringed us an ideas, consulted us and was very active at the development process. If you're a woman similiar to ladies from our development team, maybe this app will be good for you too. This is not an commercial app - we don't try to include every possible scenarios of woman's natural cycle, or every contraception scenarios. This app is for most woman but sure not for every woman - it was written mainly for our ladies, and if your expectations for application for womans are similar to expectations that have our ladies, this app will be for you.

It may help you with:
- control of your natural woman cycle,
- control of your "parameters" like temperature, moods, wellbeing etc.
- control of your contraception


Dla użytkowniczek z Polski:

To jest aplikacja dla kobiet - dosłownie. Stworzyliśmy ją dla naszych żon, sióstr, matek - wszystkie nasze panie podpowiadały nam pomysły, konsultowały nas i były bardzo aktywne w procesie dewelopingu. Jeśli jesteś kobietą podobną do pań związanych z naszym zespołem programistów, być może ta aplikacja będzie także dla ciebie. To nie jest aplikacja komercyjna - nie staramy się uwzględniać wszystkich możliwych scenariuszy naturalnego cyklu kobiety lub każdego scenariusza antykoncepcji. Ta aplikacja jest dla większości kobiet, ale na pewno nie dla każdej - została napisana głównie dla naszych pań, a jeśli twoje oczekiwania co do aplikacji dla kobiet są podobne do oczekiwań, które mają nasze panie, ta aplikacja będzie dla Ciebie.

Może ci pomóc w:
- kontroli twojego naturalnego cyklu kobiecego,
- kontroli twoich "parametrów", takich jak temperatura, nastroje, dobre samopoczucie itp.
- kontroli antykoncepcji
Developer
Piotr Ciesielski