You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Takvimi Shqip

Paste this code into your website: Customize

Takvimi Shqip

Takvimi për Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Mal të Zi (Ulqin)
- Kohët e namazit
- Shënime nga takvimi
- Lajmërimi për hyrjen e kohës së namazit
- Mundësi për lajmërim para kohës
- Tregimi për kohën e ardhshme
- Punon pa pasur nevojë për qasje në internet
Developer
Hasan Cana