You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Simple Biorhythm

Paste this code into your website: Customize

Simple Biorhythm

Simple Biorhythm calculates your biorhythm for next days. Application uses three cycles: a 23-day physical cycle, a 28-day emotional cycle, and a 33-day intellectual cycle - with detailed description of mathematical formula.

In application you will find three lines of biorhythm presented in a clear graphical chart form. Just enter your birth date and see what is your biorhythm for today and next days.

Here is what tools you will find in application:
- Three biorhythm lines - physical, intellectual and emotional,
- Your biorhythm graph for next days - all three lines and every line separated,
- Detailed explanation what is biorhythm with its mathematical formula,
- Detailed explanation for every biorhythm line with its responsibilities and mathematical formula.


Prosty biorytm obliczy twój biorytm na kolejne dni.

Prosty biorytm obliczy twój biorytm na kolejne dni. Algorytm biorytmu rozpoznaje trzy cykle: fizyczny 23-dniowy, emocjonalny 28-dniowy i intelektualny 33-dniowy. Każdy z nich został szczegółowo opisany wraz ze wskazaniem na jakie umiejętności dana linia wskazuje.

Według zwolenników biorytmów, na życie człowieka wpływ mają rytmiczne cykle biologiczne, definiujące bieżące zdolności w różnych dziedzinach aktywności. Cykle te zaczynają się tuż po urodzeniu i oscylują w stałym sinusoidalnym rytmie przez całe życie. Znając datę urodzin człowieka, przy użyciu modelowania matematycznego, można zatem przewidzieć jego poziom umiejętności z dokładnością do jednego dnia.

W aplikacji znajdziesz m.in.:
- Trzy linie biorytmu - fizyczną, intelektualną i emocjonalną,
- Czytelny wykres biorytmu na następne dni - wszystkie trzy linie i każdą z osobna,
- Szczegółowe wyjaśnienia czym jest biorytm wraz z wzorami matematycznymi,
- Szczegółowe wyjaśnienia dla każdej linii biorytmu ze wskazaniem na jakie umiejętności dana linia wskazuje.
Features
Developer
Piotr Ciesielski