You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Ruženec na každý deň

Paste this code into your website: Customize

Ruženec na každý deň

Nauč sa modliť ruženec. Pripomeň si ktorý ruženec sa v cirkvi modlíme dnes, prípadne si len pripomeň jeho tajomstvá. K rozjímaniu nájdeš aj ilustrácie britskej maliarky Elizabeth Wang s krátkymi textovými úvahami.

“Ruženec je moja obľúbená modlitba.” Svätý Ján Pavol II.


Ilustrácie: Elizabeth Wang © Radiant Light 2006
Rozjímania: © INSPM - Inštitút Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 2011
Ikony: Icons8
Dizajn (pôvodný): Jakub Valach
Vývoj: Samuel Kebis
Developer
Samuel Kebis