You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Rodzinne S.O.S

Paste this code into your website: Customize

Rodzinne S.O.S

Rodzinne S.O.S. to aplikacja instalowana na telefonie chronionej osoby, należąca do grupy usług Bezpieczna Rodzina. Bliski jednym przyciskiem w 3 sekundy wezwie pomoc lub powiadomi o spóźnieniu. Dodatkowo alarm dotrze nie tylko do Najbliższej mu osoby, ale także do wyznaczonych osób, a nawet odpowiednich służb (Pogotowie, Policja, Straż Pożarna).

Rodzinne S.O.S. pozwala na:
*** dokładną lokalizację za pomocą GPS oraz GSM i WIFI

*** natychmiastowe powiadomienie w wypadku zagrożenia
*** możliwość przesyłania obrazu i dźwięku wraz ze zgłoszeniem

Więcej na: www.gdziejestdziecko.pl/bezpiecznarodzina

Obecna wersja aplikacji dostępna jest dla klientów sieci Orange, T-Mobile, Plus i Play.

Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.
Features
Developer
Locon Sp. z o.o.