You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Phonero Bedriftsnett

Paste this code into your website: Customize

Phonero Bedriftsnett

Applikasjonen gir brukere av Phonero Bedriftsnett tilgang til viktige funksjoner i løsningen:

- Mobil IP for å ringe ut over IP på WI-FI og 4G
- Mulighet for mottak av mobilsamtaler til Mobil IP
- Intern og ekstern bedriftskatalog
- Fraværsmarkering
- Forbruksoversikt for innland og utland
- Inn- og utmelding av kø
- Telefonmøte
- Samtalelogg

Alle mobilbrukere (med og uten Bedriftsnett) har tilgang til følgende funksjoner:

- PIN og PUK til mobilen
- Mobil IP for utgående og innkommende samtaler
- Forbruksoversikt for innland og utland
- Telefonmøte (tilgjengelig for bedriftskunder)
- Kjøp av ekstra datapakker med Vipps betaling
Features
Developer
Phonero AS