You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

mVITAKARTA

Paste this code into your website: Customize

mVITAKARTA

mVITAKARTA – ZDRAVÍ VE VAŠÍ KAPSE! 
První mobilní zdravotní knížka v ČR. 

Pro práci s aplikací je potřeba být klientem OZP a mít zřízený přístup do VITAKARTY. Aplikaci si ale mohou po nainstalování prohlédnout i uživatelé, kteří nejsou klienty OZP – na přihlašovací obrazovce naleznete Demo. 

Důležitá data o svém zdraví máte bezpečně uložena, navíc jsou Vám kdykoliv a kdekoliv k dispozici, např. u lékaře, který se Vás bude vyptávat na užívané léky, rodinnou anamnézu apod. 

V aplikaci můžete mít kromě svých vlastních údajů také data svých dětí, případně také data partnera, rodičů, apod.

Ovládání aplikace je naprosto intuitivní a je v souladu s iOS standardy.

POJIŠTĚNCI registrovaní ve VITAKARTĚ mají v mVITAKARTĚ k dispozici: 

PROHLÍŽENÍ
- zdravotní vykázané péče, kterou OZP proplatila jejich lékařům (praktickému lékaři, ambulantním specialistům, nemocnicím...), 
- léků, léčivých prostředků, zdravotnických prostředků apod., na jejichž úhradě se OZP podílela, 
- poplatků a doplatků, které zaplatili ve zdravotnických zařízeních a lékárnách, 
- finančních refundací proplacených OZP,
- doporučené preventivní prohlídky,
- benefity - jejich přehled včetně možnosti okamžitého čerpání výhod,
- evidované události řešené s Asistenční službou OZP + posílat zprávy asistenční službě,
- chronických potíží - rad a doporučení k potížím identifikovaným dle vykázané péče nebo označení pojištěncem v jeho zdravotním profilu.

ZAZNAMENÁVÁNÍ
- užívaných léků popř. vitamínových přípravků, 
- chronických potíží, 
- absolvovaných očkování, 
- prodělaných úrazů, operací a zákroků, 
- nemocí léčených bez návštěvy lékaře (nachlazení, virózy apod.), 
- dalších údajů jako rodinná anamnéza, kousnutí klíštětem nebo ženy záznamy o menstruaci atd. 
- hodnocení lékařů, lékáren apod.

VLASTNÍ ZDRAVOTNÍ DATA
- lze si přenášet záznamy z aplikace Zdraví (HealthKit) pro zvoleného pojištěnce prostřednictvím mVITAKARTY i do webové VITAKARTY. Jedná se o váhu, výšku, krevní tlak, srdeční tep a index tělesné hmotnosti.
Tato data jsou přenášena jen na základě udělení souhlasu pro každý uvedený typ.

Dále je také možno do aplikace ukládat soubory jako např. lékařské zprávy, výsledky vyšetření apod. nebo také využít služeb Atlasu doktorů, kde naleznou smluvní zdravotnická zařízeni OZP.

Zajímavá je i možnost využití tzv. SOS tlačítka, které na základě uživatelem předvyplněných údajů v případě potřeby umožňuje i bez přihlášení zavolat na předdefinované číslo, odeslat SMS nebo e-mail obsahující i údaje o aktuální poloze, popř. zobrazit emergentní údaje. 

Aplikace je průběžně aktualizována.
Features
Developer
STYRAX, a.s.