You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

MONETA Smart Banka

Paste this code into your website: Customize

MONETA Smart Banka

Smart Banka je aplikace mobilního bankovnictví, která zdarma nabízí rychlou a jednoduchou obsluhu účtu z mobilního telefonu. Díky ní si nyní můžete založit běžný účet Tom bez nutnosti návštěvy pobočky. Budete mít přehled o našich službách, zjistíte zůstatek na účtu, provedete platby, dobijete kredit nebo vyhledáte nejbližší pobočku. Přihlásíte se do ní pomocí PIN, které si sami zadáte, případně funkcí TouchID. PIN budete používat i pro potvrzení plateb. Odpadá tak nutnost autorizace mobilním klíčem. Stažení a používání aplikace je zcela bezplatné.

Jak na to? 

Stačí nainstalovat, spárovat s Internet Bankou dle návodu v aplikaci a můžete ji začít ihned používat. Je to bezpečné?

Ano, útoky na mobilní aplikace jsou všeobecně velmi komplikované. Vstup do aplikace i platby jsou chráněny pomocí 4 - 8-místného PIN, které nikdo jiný než vy nezná. Smart Banka je kromě toho při komunikaci se serverem banky zabezpečena šifrováním.

Co ve Smart Bance najdete?
• Možnost založit si běžný účet bez nutnosti návštěvy pobočky
• Aktuální stav všech zůstatků na jedné obrazovce, včetně odměn Bene+
• Přehled pohybů na účtech

• Jednoduché zadání platby

• Možnost použití platebních šablon nebo QR kódu
•
• Upozornění na neprovedené platby a splátky po splatnosti

• Mapu poboček a bankomatů, kde si snadno vyfiltrujete jen vkladové ATM
•
• Dobití kreditu mobilního telefonu

• Okamžité dočasné zablokování karty i její odblokování
• 
Možnost změn karetních limitů

• Stav půjček

• Vývoj vašich investičních produktů

• Aktuální kurzovní lístek

• Správa více uživatelských profilů (soukromý, firemní nebo eDisponentský)
• 
Možnost sjednání cestovního pojištění

• Přihlášení pomocí otisku prstu

---------

Smart Banka app is a free mobile banking app which offers quick and easy way to manage your bank accounts from your phone. You can open our Tom checking account without the need to visit one of our branches. You will have easy access to our services, check your balance, make payments, top up your credit, or find the nearest branch. You can log in using a PIN or via Touch ID. Your PIN will also be used to confirm payment orders which eliminates the need for mobile confirmation. Both downloading and using the app is completely free of charge.

How to?
Download the app from your App Store, pair with your Internet Banka using the instructions within the app, and start using it.

Je to bezpečné?
Ano, útoky na mobilní aplikace jsou všeobecně velmi komplikované. Vstup do aplikace i platby jsou chráněny pomocí 4 - 8-místného PIN, které nikdo jiný než vy nezná. Smart Banka je kromě toho při komunikaci se serverem banky zabezpečena šifrováním.

Is it safe?
Yes. Digital attacks are very complicated. Logging into the app and payment orders are protected by 4-8 digit PIN number which only you know. Smart Banka also uses encrypted communication with the bank servers.

What will you find in the Smart Banka app?
• Option to open a checking account without visiting our branch
• All your current balances including Bene+
• Transactions
• Payment orders
• Option to use a payment template or a QR code
• Notices about unpaid bills and overdue payments
• Map of ATMs with the option to filter out direct deposit ATMs
• Credit top up
• Temporary or immediate card blocking or unblocking in case of theft or loss
• Changing card limits
• Overview of your loans
• Your investment product development
• Current exchange rates
• Managing user accounts (private, company, or eDisponent)
Features
Developer
MONETA Money Bank, a.s