You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Modrý anděl

Paste this code into your website: Customize

Modrý anděl

***Czech***
Aplikace Modrý anděl je ten nejsnazší způsob rezervace taxi či odvozu Vašeho vozu kamkoliv potřebujete a kdykoliv chcete. Sama zjistí Vaši polohu, vypočte předpokládanou cenu jízdy a nabídne výběr z dostupných řidičů. Rezervaci potvrdíte jediným dotykem.

- Nejrychlejší rezervace taxi, business třídy i odvozu vozu.
- Odvoz z letiště či na letiště - jediným potvrzením v aplikaci .
- Platba kartou přímo v aplikaci nyní i bez autorizace.
- Veškeré informace o rezervaci na obrazovce telefonu – cena i čas přistavení, čas jízdy, čas dojezdu, čas příjezdu do cíle.
- Řidič podle vaší volby - profily řidičů s osobním hodnocením, a zlepšení interakce mezi zákazníkem a řidičem.
- Automatické zjištění Vaší polohy – nemusíte ani znát adresu.
- Víte, kam nejčastěji jezdíte? Přehledná historie veškerých jízd.
- Máte více rezervací? Všechny přehledně zobrazíte v Aktuálních rezervacích.
- S novou registrací vám umožníme i současnou registraci do věrnostního programu – jezděte za méně!

***English***
The Modrý anděl app is the easiest way to order a taxi or being driven in your own car wherever you need, and whenever you want. It will determine your location, calculate the estimated price of the journey and offer a selection of available drivers. You confirm your order with a single touch.

- The fastest ordering of a taxi, business class vehicle or other transport
- Transport to or from the airport - requiring only a single confirmation in the app
- In-app card payment without authorization.
- All information about your order appears on the screen of your phone - price and time of reserved car delivery, driving time with an exact time of arrival to the destination.
- Your choice of driver - driver profiles with personal ratings - and improving interaction between the customer and the driver.
- Automatic determination of your location - you don't even need to know the address.
- Cheaper with each kilometer traveled - savings with our loyalty programme
- Do you know where you travel most often? Clearly arranged history of all your journeys
- Do you need more reservations? You will be able to see everything in the current bookings section.
- With the new registration, we will also allow you to register for the loyalty program - drive for less!
Features
Developer
MODRY ANDEL s.r.o.