You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Mobilbank SSF

Paste this code into your website: Customize

Mobilbank SSF

Få rask tilgang til eigen økonomi! Enkel og praktisk mobilbank frå Sparebanken Sogn og Fjordane.

-Oversikteleg vising av eigne kontoar, kredittkort, lån og kontoar du disponerer
-Enkel betaling med smartscanning av konto- og kidnummer
-Godkjenn faktura med eitt klikk
-Regionsperre
-Valutakalkulator
-Touch ID / Face ID
-Fortløpande oppdateringar med nye funksjonar

-----------------

Quick access to your own finances. Easy and practical mobile bank from Sparebanken Sogn og Fjordane.

Display of your own accounts, credit cards, loans and disposable accounts
Easy payment with smart scanning of account number and kid number
Approve invoice in one click
Regional card blocking
Currency converter
Touch ID / Face ID
Ongoing updates with new features
Features
Developer
Sparebanken Sogn og Fjordane