You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Min Vekeplan

Paste this code into your website: Customize

Min Vekeplan

Min Vekeplan samlar både din timeplan og alle leksene dine i ein og samme app! Som gjer leksene og timeplanen din tilgjengeleg overalt på ein oversiktleg måte.

(NB: Skulen din må ha kjøpt lisens av SIGABRT for at du skal kunne nytte denne appen.)
Developer
Per Magne Sviggum