You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Lotnisko Chopina Warszawa

Paste this code into your website: Customize

Lotnisko Chopina Warszawa

Oficjalna aplikacja mobilna Lotniska Chopina w Warszawie została przygotowana z myślą o pasażerach podróżujących z największego portu lotniczego w Polsce. Jest dostępna w dwóch językach – po polsku i po angielsku.

Po otwarciu aplikacji użytkownika wita ekran startowy, na którym wyświetla się aktualna pogoda w Warszawie i wyszukiwarka lotów. Można również sprawdzić pogodę w miejscu docelowym.

Pasażer ma możliwość zeskanowania karty pokładowej i natychmiastowego uzyskania informacji o swoim locie.

***Loty ***
Wyszukiwarka lotów. Aktualizowane w czasie rzeczywistym informacje o odlotach i przylotach samolotów na Lotnisko Chopina. Informacje o numerach stanowisk odprawy biletowo-bagażowej (check-in) dla poszczególnych rejsów i ewentualnych opóźnieniach. Rozkład rejsów sezonowych.

***Linie lotnicze ***
Lista i ikony wszystkich przewoźników operujących na lotnisku Chopina podzielone na linie regularne, czarterowe i cargo. Kliknięcie w ikonę przekierowuje użytkownika na stronę internetową wybranego przewoźnika.

*** Zakupy ***
Przydatne informacje o punktach handlowych z podziałem na sklepy, gastronomię i usługi finansowe. Sklepy z kolei są podzielone na podkategorie, pozwalające na łatwą nawigację pośród wszystkich punktów komercyjnych w terminalu.

*** Informacje ***
Zestaw najważniejszych wiadomości z punktu widzenia pasażera, np. prawa pasażera w UE czy informacja o zagubionym bagażu.

*** Wynajem samochodów ***
Spis biur oferujących usługę rent-a-car na Lotnisku Chopina.

Klikając w odpowiedni link, z poziomu menu automatycznie można połączyć się z informacją lotniskową. Aplikacja zawiera również ikony przekierowujące użytkownika na profile Lotniska Chopina w mediach społecznościowych. Aplikacja będzie w przyszłości rozwijana i wzbogacana o nowe treści i grafiki.

__________________


The official mobile application of Warsaw Chopin Airport has been developed for the passengers traveling from the largest airport in Poland. It is available in Polish and English.

The application opens up with a startup screen, which displays the current weather in Warsaw and flights search engine. The user may also check weather conditions in different destinations.

The passenger can scan her/his boarding pass and immediately obtain information about the flight.

***Flights***
Information on arrivals to and departures from Chopin Airport updated in the real-time. Information about check-in counter numbers for every flight ad possible delays. Seasonal flight schedule.

***Airlines***
List and icons of all the carriers operating at Warsaw Chopin Airport divided into regular, charter and cargo airlines. By clicking the icon the user is redirected to the website of the selected carrier.

***Shopping***
Information on commercial outlets divided into three categories: shops, catering and financial services. Shops are also divided further into subcategories, allowing an easy navigation through all the commercial points in the terminal.

***Information***
The most important information from the point of view of the passenger, e.g. air passenger rights in the EU or information about lost luggage.

***Rent a car*** this tab contains a list of rent-a-car agencies at Warsaw Chopin Airport.

By clicking on the appropriate link in the menu you can automatically call the airport information. The app also includes icons redirecting the user to Warsaw Chopin Airport profiles on the social media. In the near future the application will be developed and enriched with new contents and graphics.
Features
Developer
Przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze