You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Istoria Romaniei

Paste this code into your website: Customize

Istoria Romaniei

Istoria României este istoria regiunii geografice românești precum și a popoarelor care au locuit-o și care, pe lângă diferențele culturale specifice și transformările politice, au dotat-o cu o identitate specifică, identitate care în timp a condus la recunoașterea României drept subiect istoric de sine stătător. Într-o accepțiune mai restrânsă, prin istoria României se înțelege doar istoria statului unitar, adică istoria statului modern România, a Regatului României și a formelor de organizare intermediare, precum și a evenimentelor care au dus la formarea sa ca stat național.

Continut:
- Preistoria pe teritoriul României
- Dacia
- Războaiele daco-romane
- Dacia romană
- Originile românilor
- Țările Române în Evul Mediu
- Bătălia de la Posada
- Descălecatul Moldovei
- Epoca fanariotă
- Modernizarea țărilor române
- Regulamentul Organic
- Revoluția Română de la 1848
- Principatele Unite
- Războiul de Independență
- Regatul României
- Primul Război Mondial
- Unirea Basarabiei cu România
- Unirea Banatului cu România
- Unirea Transilvaniei cu România
- Al Doilea Război Mondial
- Comunismul
- R.P. Română/R.P. Romînă
- R.S. România
- RSS Moldovenească
- Revoluția Română din 1989
- România Contemporană
Features
Developer
Gabriel Dana