You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

IBAS

Paste this code into your website: Customize

IBAS

IBAS është institucion financiar, i licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës për shërbimin e pagesave dhe transferit të parasë.

IBAS fushëveprimtarinë e ushtron krejtësisht në formë elektronike, duke minimizuar shpenzimet e paguesve dhe të paguarve dhe duke rritur komoditetin e fleksibilitetin.

Misioni
Ofrimi i shërbimeve të thjeshtëzuara dhe zgjerimi i benefiteve.

Vizioni
Ofruesi i zgjidhjes inovative për instrumente financiare – pagesa dhe transfere parash

Disa nga vlerat kryesore
Integriteti, Sinqeriteti, Llogaridhënia, Pasioni, Modestia, Diversiteti, Kualiteti, Thjeshtësia dhe Përgjegjësia Sociale.

Pse IBAS?
Llogari pagesash kombëtare e ndërkombëtare, pa kosto hapja e pa kosto mirëmbajtja;
POS fizik a elektronik, pa kosto të hapjes e pa kosto të mirëmbajtjes;
Kredi të shpejtë e të lirë për të gjitha llojet e pagesave tuaja, eeeeee shumë e shumë të tjera.
Features
Developer
IBAS SH.P.K.