You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Dictionary Bulgarian English

Paste this code into your website: Customize

Dictionary Bulgarian English

*** For english description please scroll down ***

Подкрепян и от iPhone, iPad и iPod Touch * 500000 продадени програми * Повече от 91000 двойки преведени думи * Отличен модул за прочит на английски език (активира се със закупуване в рамките на програмата) * Интегриран Google/Bing Translate * Изрази и синоними * За използването му не е необходима интернет връзка (с изключение на функцията Google/Bing Translate)

Българско-английският речник и преводач е лесна за използване, бърза програма с много думи и изрази.

Основни функции:
- Повече от 91000 двойки преведени думи
- Автоматично разпознаване на езика при търсене
- Не е необходимо за въвеждането на символи с диакритични знаци
- Търсене: дава възможност за търсене на всички изрази, в които фигурира думата или нейните спрягани форми.
- Подробен екран със синонимите на търсената дума и изразите с нея.
- На подробния екран кликвайки върху която и да било дума се появяват нейните подробни данни. По този начин използването на речника става невероятно просто и бързо.
- Копиране на подробния екран: натискайки по-дълго върху дадената дума или дадения израз
- Прочит на подробния екран: кликвайки върху която и да било английска дума или израз, програмата ги прочита с човешки глас (прочитането на английски език се активира със закупуване в рамките на програмата).
- Синоними на английските думи
- Интегриран Google/Bing Translate (е необходима интернет връзка)
- Интегрирано търсене в Уикипедия
- Предистория: по-лесно е намирането на предишните търсения
- Фаворити: възможност за съставяне на собствен списък
- Настройки: с цветови схеми, икони, нощен режим на работа по избор

The leading Bulgarian English Dictionary and Translator for iPhone, iPad & iPod Touch * Selling over 500,000 dictionary apps * More than 91,000 translation pairs * High quality English speech engine (via In-App Purchase) * Integrated Google/Bing Translate * Phrases & Synonyms * No internet connection required (except Google/Bing Translate & Wiki search)

Features:
- More than 91,000 translation pairs
- Automatic language detection in search mode
- Accentuation independent search
- Quick search in browse mode: jumping to the right part of the dictionary while typing
- Word linking in detailed view: clicking on any word will show the word in a new detailed view
- Speech in detailed view: clicking on any word will pronounce you the selected word or phrase (High quality English speech via In-App Purchase)
- English synonyms (via In-App Purchase)
- Integrated Google/Bing Translate (Internet connection is required!)
- Integrated Wiki search (Internet connection is required!)
- History of dictionary and translator lookups
- Favorites: you can add or remove words
Features
Developer
BitKnights LLC