You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Âm Lịch Widget

Paste this code into your website: Customize

Âm Lịch Widget

Hot hot hot
Với ứng dụng này, bạn có thể tra cứu âm lịch ngay trên màn hình, đặt lời nhắc về ngày giỗ mà không cần mở app
Chức năng chính của chương trình :
- Tra cứu âm lịch theo tháng (app)
- Xem âm lịch trên màn hình
- Quản lý ngày giỗ, chạp
- Quản lý mộ phần theo vị trí trên bản đồ, đảm bảo chính xác không bị thất lạc
- Quản lý ghi nhắc nhở theo ngày ngày
Và nhiều chức năng khác vẫn đang phát triển để chờ các bạn góp ý
Developer
Hung Phuoc Tran