You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
Paste this code into your website: Customize
nAllen är ett hjälpmedel för nyantagna studenter som ska påbörja sina studier inom Datateknik på KTH.

Appen innehåller bland annat information om mottagningens schema, kontaktuppgifter till ansvariga samt en nyhetssida där studenter kan få mer information om aktiviteter under mottagningens gång.
Developer
Konglig Datasektionen