You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Mobilny Portfel

Paste this code into your website: Customize

Mobilny Portfel

Mobilny Portfel – Z nową aplikacją mobilną Mobilny Portfel możesz jeszcze więcej. Dzięki niej masz szybki dostęp do najważniejszych funkcjonalności i produktów bankowych, możesz bezpiecznie i jeszcze wygodniej, w każdym miejscu i o każdej porze, robić zakupy online oraz wymieniać waluty po atrakcyjnych kursach. U nas nie musisz mieć przy sobie portfela, bo wystarczy telefon, którym zapłacisz zbliżeniowo i zrealizujesz większość operacji finansowych.

Aplikacja przeznaczona jest dla klientów indywidualnych i małych firm.

Najważniejsze funkcjonalności
• Dostęp do produktów bankowych,
• Przelewy
• BLIK
• Możliwość doładowania telefonów
• Dostęp do platformy wymiany walut Dealer
• Dostęp do płatności Apple Pay
• Oferta kredytowa dla wybranych Klientów

Mobilny Portfel jest rozwiązaniem BEZPIECZNYM:
• logowanie za pomocą TouchID, FaceID lub hasła mobilnego (min. 4 cyfry)
• szyfrowana transmisja,
• brak zapisu poufnych danych w telefonie,
• odporność na phishing.

--

Mobilny Portfel - you can do even more with the new Mobilny Portfel app. You have quick access to the most important functionalities and banking products, you can safely and more conveniently, anytime, anywhere shop online and exchange currencies at attractive rates. You do not need to have a wallet with you, because what you need it’s only a mobile phone that you can pay contactlessly and carry out most of the financial operations.

Mobilny Portfel is dedicated to both private individuals and small companies.

Chosen functionalities:
• Access to most important banking products
• Transfers
• Access to Apple Pay
• BLIK
• Topping up your mobile phone
• Access to Dealer platform (exchange rate platform)
• Loan offers to selected customers

Mobilny Portfel is a completely SAFE solution:
• Login using TouchID, FaceID or a mobile password (minimum 4 digits)
• Encrypted transmission,
• No record of confidential data in your phone,
• Phishing resistance.
Developer
BNP Paribas Polska SA