You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Parents Helper

Paste this code into your website: Customize

Parents Helper

Parents Helper is app developed by parents for parents. It helps with organizing your everyday matters linked with your kids. Especially when you have more than one kid. Usability and app functions are growed from our parental experience - especially in organizing matters, prioritize it, and reminders. And - what’s important - in easy sharing tasks with partner.

In this app you will find:

- To-do-list, task manager and calendar functions - all in one, with all badging and sorting options in easy manner - focused on effectiveness, and no time consuming using. We are parents too, and we know from experience how it is when you have one child on your hands, second runs away from you, and in center of this you must do a note about a school competition next week. This note and photo for it must be done by one thumb in seconds - and it’s a main focus of this app.

- Features of easy sharing tasks between partners.

- Reminders are important. Based on time schedule and on localization. Especially useful when you have some unimportant matters with no deadline, to doing „in occasion” when you will be in neighborhood - this app may remind you about all of this little parental cases and saving your time.

Polski:
Parents Helper jest aplikacją opracowaną przez rodziców dla rodziców. Pomaga w organizowaniu codziennych spraw związanych z Twoimi dziećmi. Zwłaszcza, gdy masz więcej niż jedno dziecko. Funkcje aplikacji są rozwijane dzięki naszemu doświadczeniu rodzicielskiemu - zwłaszcza w organizowaniu spraw, ustalaniu priorytetów i przypomnieniach. I - co ważne - w łatwym przekazywaniu zadań partnerowi.

W aplikacji znajdziesz:

- Listę rzeczy do zrobienia, menedżer zadań i funkcje kalendarza - wszystko w jednym, ze wszystkimi opcjami oznaczania i sortowania w łatwy sposób - skoncentrowane na skuteczności i nie zajmujące dużo czasu. Jesteśmy rodzicami i wiemy z doświadczenia, jak to jest, kiedy masz jedno dziecko na rękach, drugie właśnie ucieka, a w środku tego zamieszania musisz zrobić notatkę o szkolnym konkursie w przyszłym tygodniu. Ta notatka i zdjęcie muszą być zrobione kciukiem w ciągu kilku sekund - to jest głównym celem tej aplikacji.

- Funkcje łatwego udostępniania zadań między partnerami.

- Przypomnienia są ważne. Na podstawie harmonogramu i lokalizacji. Jest to szczególnie przydatne, gdy masz jakieś mniej ważne sprawy bez terminu, do zrobienia przy okazji, gdy akurat będziesz w okolicy - ta aplikacja może przypominać ci o tych wszystkich małych, rodzicielskich sprawach i oszczędzić Twój czas.
Features
Developer
Piotr Ciesielski