You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

My Sound Record Lite

Paste this code into your website: Customize

My Sound Record Lite

To start recording, tap the Record button again to stop recording button.

"It is advisable to switch to airplane mode during voice recording so that an incoming call or other process does not interfere with the recording!"

You can share recorded sounds
• Messages
• E-mail
• Notes
• Facebook
• Installed 3 rd party applications

-It recorded sounds can be renamed.
-The Recorded sounds can be cut to your liking.
-The Sounds fixed in iTunes File Sharing window, the files may be saved.
-The Sounds recorded in the built-in Webserver you can share via Wi-Fi network.
-The Sounds iCloud Drive on up and download. (iCloud login required)


In the Settings view, you can turn on or off the following:

• iCloud sync automatically (this function into the application from the background (Multitasking) come into play.

• Error Reporting & Feedback

In-app purchase:

- Turn off advertising
- Share with extension
   • Web Sharing
   • passcode
   • iCloud sync

Security passcode setting the application ID or touch the supported devices.

----Magyar leírás----
A felvétel elindításához érintsük meg a Felvétel gombot, leállításhoz még egyszer a felvétel gombot.

"A hangfelvétel közben ajánlatos repülőgép üzemmódba kapcsolni, hogy bejövő hívás vagy egyéb folyamat ne zavarja meg a felvételt!"

-A rögzített hangokat megoszthatjuk
• Üzenetekben
• E-mailben
• Jegyzetek
• Facebook
• Telepített 3 rd party alkalmazásokkal

-A rögzített hangokat át lehet nevezni.
-A rögzített hangokat lehet vágni tetszés szerint.
-A rögzített hangokat az iTunes alkalmazásban a Fájlmegosztás ablaknál a fájlokat kimenthetjük.
-A rögzített hangokat a beépített Webserver segítségével Wifi hálózaton keresztül megoszthatjuk.
-A hangokat az iCloud Drive -ra fel és letölthetjük. (iCloud bejelentkezés szükséges hozzá)


A Beállítások nézetben ki vagy bekapcsolhatjuk a következőket:

• iCloud automatikus szinkron (ez a funkció az alkalmazás háttérbe (Multitask)való helyezésekor kezd el működni.)

• Hibajelentés & visszajelzés

Alkalmazáson belüli vásárlás:

- Reklám kikapcsolása
- Megosztás kibővítése
• Webmegosztás
• Jelkód
• iCloud szinkron

Biztonsági jelkód beállítás az alkalmazáshoz vagy Touch ID a támogatott készülékekhez.
Features
Developer
Albert Parti